Sindslidelse

Musikterapien er primært et tilbud til mennesker med en sindslidelse, som ikke er indskrevet på et psykiatrisk hospital.

I musikterapien tages der udgangspunkt i ønsket om at arbejde med følelsesmæssige og personlige problemstillinger. Sammen med musikterapeuten undersøges potentialer, og mulighederne for at få det bedre, - at opnå forandring. Musikterapien tager altid afsæt i den enkeltes behov, og der lægges stor vægt på at møde personen med empati, så han/hun føler sig set og hørt.

Musikken tilpasses og udvælges med udgangspunkt i den musikterapeutiske målsætning. Nedenstående kan bruges hver for sig eller kombineres. I musikterapien anvendes bl.a.:

  • Musiklytning: Lytte til musik i forbindelse med bl.a. afspænding og livshistorie (musikalsk selvbiografi)
  • Sangskrivning/komposition
  • Improvisation på instrumenter
  • Synge og spille

Musikterapi kan være særlig godt til mennesker som f.eks. gerne vil:

  • blive bedre til at sætte ord på følelser og tanker
  • blive bedre til at mærke sig selv
  • være mindre angst
  • blive bedre til at være sammen med andre mennesker
  • have et større selvværd
  • lære sig selv bedre at kende

Musikterapi opleves ofte som et trygt terapeutisk rum, hvor der er mulighed for at udvikle sine evner til at være i en relation til et andet menneske.


< Tilbage til forsiden