Kort om musikterapi

Musikterapi er en behandlingsform som anvender både musik og samtale. Musikterapi tager udgangspunkt i musikkens evne til at skabe kontakt til egne følelser og tanker, og gennem musik og ord udtrykkes disse.

Der anvendes både receptiv musikterapi (musiklytning) og aktiv musikterapi (songwriting, spille, synge, improvisation mv.), og det er ikke en forudsætning at du i forvejen kan spille eller synge.

Det terapeutiske arbejde tager udgangspunkt i dine behov og ressourcer, med det formål at undersøge og bearbejde centrale temaer, og skabe forandring.

Behandlingen er helhedsorienteret, hvilket vil sige at både psyke, krop, sanser mv. er i spil, og du er aktivt med i din egen proces.

Jeg arbejder psykoterapeutisk og er primært psykodynamisk, eksistentiel og kognitiv i min tilgang. Som musikterapeut arbejder jeg også mere træningsbaseret.

Musikterapi tilbydes både som individuel terapi og gruppeterapi, og som kortere eller længere forløb.


< Tilbage til forsiden