Musikpsykoterapi

Musikpsykoterapi tager udgangspunkt i dig og dine behov. Gennem musik og samtale er vi sammen om at udforske og undersøge det som du føler dig parat til at arbejde med. Du er aktiv i din egen proces, både i terapirummet, og mellem vores møder. Tiden mellem sessionerne er der hvor du kan øve dig, og give dig selv opmærksomhed. Jeg vil møde dig med åbenhed, forståelse og accept, og se dig som den der har kimen til din egen selvforståelse og udvikling. Formålet med musikpsykoterapi er at du opnår indsigt og forandring.

Min musikpsykoterapeutiske tilgang er psykodynamisk, eksistentiel og kognitiv.  

I musikpsykoterapi kan du f.eks. arbejde med følgende:
 • Lavt selvværd
 • Angst
 • Depression
 • Stress
 • Manglende arbejdsglæde, arbejdsledig
 • Tab og sorg
 • Kriser
 • Selvudvikling
Musikken tilpasses og udvælges med udgangspunkt i din terapeutiske målsætning, og det er ikke en forudsætning, at du i forvejen kan spille eller synge. Der kan bl.a. inddrages følgende:
 • Improvisation (instrumenter og stemme)
 • Sangskrivning
 • Sange
 • Krop og stemme
 • Musiklytning - afspænding
 • Musiklytning - indre billeddannelse
 • Musiklytning - livshistorie (musikalsk selvbiografi)
Musikpsykoterapi tilbydes som individuel terapi i kortere eller længere forløb. Et kort forløb kan for eksempel være på 15-20 sessioner. Jeg tilbyder også gruppeterapi, hvis det er muligt at samle en gruppe.

Samtaleterapi, uden brug af musik, tilbydes også.

< Tilbage til forsiden