Kort introduktion til specialer

Musikterapeutisk behandling af mennesker med sindslidelser, demens, hjerneskader og autisme kan være psykoterapeutisk i sin tilgang, men kan også være mere træningsbaseret. Musikterapi er ikke nødvendigvis psykoterapi.

Når jeg som musikterapeut arbejder mere træningsbaseret kan der f.eks. være fokus på social, fysisk og psykisk udvikling, sansestimulering, sprogudvikling, kropsbevidsthed.

Det er altid det enkeltes menneskes behov og mål med terapien som afgør tilgangen til behandlingen, og som sådan er hvert forløb unikt.

Læs mere om de specifikke tilbud i menuen til venstre.

< Tilbage til forsiden