Medfødt- og erhvervet hjerneskade

Musikterapi er et helhedsorienteret tilbud, idet der i musikudøvelse og musiklytning inddrages mange af hjernens områder og centre. Det betyder at man på trods af en hjerneskade og fysiske funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i musikterapien, og de områder som fungerer, kan kompensere for de som ikke gør.

I musikterapien lægges der vægt på menneskets ressourcer og særlige behov, og ud fra dette arbejdes der målrettet.

Musikken udvælges og tilpasses den terapeutiske målsætning. Nedenstående kan bruges enkeltvis eller kombineres. Der anvendes bl.a.:

 • Spille og synge
 • Sangskrivning/komposition
 • Musiklytning: Lytte til musik i forbindelse med f.eks. afspænding eller livshistorie
 • Improvisation

Målsætninger inde for dette område kan være:

 • Udvikle det kommunikative beredskab
 • Styrke det emotionelle udtryk
 • Styrke sociale kompetencer
 • Styrke opmærksomhed og koncentrationsevne
 • Støtte op om og udvikle identitetsfølelse og selvfølelse
 • Påvirke motoriske funktioner og spændingstilstande
 • Vedligeholde og udvikle kognitive funktioner generelt

Musikterapi tilbydes inden for et bredt spekter af diagnoser bl.a. Downs syndrom, spastisk lammelse, ADHD, afasi, apopleksi.

< Tilbage til forsiden