Demens

Musikterapien henvender sig primært til mennesker med en udredt demensdiagnose, der bor i beskyttet bolig eller på plejehjem.

Demenssygdomme kan udvikle sig meget forskelligt afhængigt af karakteren af de neurologiske skader, men generelt vil mennesker med demens opleve problemer i forbindelse med kontakt og kommunikation. I musikterapi bruges musikken som en kontaktform, der kan gå bagom sproget, hvilket vil betyder at samværet og behandlingen i højere grad bliver på menneskets præmisser.

Musikken tilpasses og udvælges med udgangspunkt i målsætningen. Nedenstående kan bruges hver for sig eller kombineres. Der anvendes bl.a.:

 • Sang
 • Sangskrivning
 • Musikreminiscens
 • Musiklytning
 • Musikstimulering
 • Musik og bevægelse
 • Spille på instrumenter
 • Improvisation

Erfaringer med musikterapi til mennesker med demens viser at musikterapi kan:

 • Stimulere hukommelsen
 • Påvirke stemningsleje
 • Påvirke motoriske funktioner og spændingstilstande
 • Styrke det emotionelle udtryk
 • Stimulere og motivere til kommunikation trods afasi
 • Styrke og vedligeholde det verbale sprog, skrive- og læsefærdigheder
 • Styrke anden brug af stemmen
 • Styrke sociale kompetencer
 • Styrke opmærksomhed og koncentrationsevne
 • Styrke evnen til at planlægge ”arbejdsopgaver”
 • Støtte op om og udvikle identitetsfølelse og selvfølelse
 • Påvirke livskvaliteten
 • Vedligeholde kognitive funktioner generelt

Musikterapeutisk behandling kan være et tilbud til demente uanset hvilket stadie af sygdommen de befinder sig på, og kontaktformen vil variere afhængig af den enkelte beboer.


< Tilbage til forsiden