Autisme

Tilbudet henvender sig til børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret, Asperger Syndrom og problematikker som er tilsvarende. Er du forældre til et barn som har brug for din tilstedeværelse kan i begge deltage.

I musikterapi anvendes musikken til at skabe kontakt og styrke evnen til at udtrykke sig i bred forstand. Alle mennesker har iboende potentialer. Musisk og kommunikativt. Ofte sker det at disse netop bliver synlige i musikterapi. Med udgangspunkt i potentialer og ressourcer arbejdes der med de kerneproblemer som mennesker med autisme har. Problemer med det sociale samspil og kommunikation. Disse kan være yderligere vanskeliggjort af, at mennesker med autisme ofte ikke har et verbalt sprog. I musikalsk samspil er det muligt at opleve samvær og nærvær på en mere helhedsorienteret måde, som tilgodeser de ressourcer der er. 

I musikterapien skabes en tryg ramme, og inden for denne arbejdes der f.eks. med grundlæggende elementer i kommunikation. Musik er en kontaktform, hvor spillereglerne i en udveksling kan gøres meget konkrete, og de kan derfor opleves som nemmere at være en del af. Man kan f.eks. træne turtagning- og givning, det at tage initiativ, spontanitet, samt opmærksomhed. På sigt kan musikterapi styrke evnen til at kommunikere og fungere socialt.

Musikterapeutiske målsætninger kan være:
 • Styrke og udvikle evnen til at kommunikere
 • Styrke evnen til at være i kontakten
 • Styrke sociale kompetencer
 • Styrke kontakten til egne følelser
 • Styrke kropsoplevelse og evnen til at mærke sig selv
 • Støtte op om og udvikle identitetsfølelse og selvfølelse

Musikken udvælges og tilpasses den terapeutiske målsætning. Nedenstående kan bruges enkeltvis eller kombineres. Der anvendes bl.a.:

 • Sange
 • Improvisation på instrumenter og med stemmen
 • Sammenspil i mere traditionel forstand
 • Musiklytning i forbindelse med f.eks. afspænding, massage, indre billeddannelse
 • Krop og bevægelse


< Tilbage til forsiden